Nyhedsbrev nr. 01/2012

Repræsentantskabsmøde i Slagelse Idræts Råd og spændende foredrag

Der indkaldes til Slagelse Idræts Råd's ordinære repræsentantskabsmøde

 • Torsdag, den 22. marts 2012 - kl. 19.00
 • på Gerlev Idrætshøjskole, Slagelse.

Dagsorden:     

 • Valg af dirigent og referent
 • Bestyrelsens beretning v/formand Jørn C. Nielsen
 • Regnskab
 • Præsentation af nye medlemsforeninger
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse og suppleant
 • Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
 • Eventuelt

I forlængelse af repræsentantskabsmødet vil der være et spændende foredrag

"Teamwork - forskellen mellem succes og fiasko" af Head coach Asger Fredslund, som har været tjenestegørende i Forsvarets special enhed: Siriuspatruljen.

Uddannet som produktionsingeniør ved DTU med speciale i LEAN og organisationsteori. Primære specialer er ledelse, foredrag, kurser i Grønland, udvikling af koncepter for virksomheder, teamcoaching samt intern supervision. Asger er certificeret coach hos Linkage i London. Asger har været ansat på Coloplast og i Novo Nordisk som ingeniør og konsulent.  

Lokale dialogmøder med foreningerne

Efterårets dialogmøder har været præget af vores mange foreningers daglige udfordringer og som ved tidligere dialogmøder vil de mange gode indspark blive anvendt konstruktivt for arbejdet omkring at få de bedst mulige rammer for idrætten i Slagelse Kommune.

SIR's og Spar Nord's "initiativpris"

Som nævnt i vores nyhedsbrev 04/11 har Slagelse Idræts Råd og Spar Nord indgået et samarbejde for lokale idræts initiativer.

Følgende har modtaget "initiativprisen":

 • Sørbymagle Idræts Forening
 • Korsør Kart Klub
 • Oasen i Slagelse

Skolelukninger og idrætten

Vi er i Slagelse Idræts Råd meget bekymrede over hvad eventuelle skolelukninger vil betyde for kommunens mange idrætsforeninger.

Og det spørgsmål vi stiller politikerne er, om såfremt der nedlægges skoler, har man så fra politisk side også tænkt over, hvordan idrætten påvirkes. Her tænkes på om der er tænkt over genhusning, såfremt lokaliteter der i dag anvendes til idræt lukkes?

Fra Slagelse Idræts Råds side må politikerne nøje overveje dette og komme med løsninger snarest.

På gensyn til repræsentantskabsmødet i Gerlev

Slagelse Idræts Råd

Jørn C. Nielsen

22. februar 2012