Nyhedsbrev nr. 02/2012

Repræsentantskabsmøde 2012

På Gerlev Idrætshøjskole blev mødet afholdt torsdag, den 22. marts 2012.

Referatet vil blive indlagt under repræsentantskabsmødet når dirigenten har underskrevet det.

Bestyrelsen konstituerede sig herefter:

  • Jørn C. Nielsen - formand
  • Anni Vilsgaard - næstformand
  • Birgitte Müthel - sekretær
  • Ove Sandholdt - kasserer
  • Bent Fischer
  • Bent Hansen
  • Camilla Jensen
  • Ole Christensen
  • Gunnar Uth

SIR's og Spar Nord's "initiativpris"

Som nævnt i vores nyhedsbrev 04/11 har Slagelse Idræts Råd og Spar Nord indgået et samarbejde for lokale idræts initiativer.

Følgende modtog "initiativprisen" i april:

  • Korsør FC

Med sportslig hilsen

Slagelse Idræts Råd

Jørn C. Nielsen

27. marts 2012