Nyhedsbrev nr. 03/2012

Møde med Anti Doping Danmark - 31. maj 2012 på Hotel Fr. II
Slagelse sætter Anti Doping på dagsordenen.

Mødet afholdes 

  • Torsdag, den 31. maj 2012, kl. 19.00
  • på Hotel Fr. II, Idagaardsvej, 4200  Slagelse.

Anti Doping Danmark lægger vejen forbi informationsmødet og sætter fokus på doping ude i klub- og foreningslivet. Foredraget er en naturlig del af Anti Doping Danmarks forebyggende arbejde. 

Er du udøver, træner, fitnessinstruktør, leder, klub, forening, kreds eller lignende vil du gennem foredraget få informationer om Anti Doping og ikke mindst om konsekvenserne ved brug af doping.

Her vil du bl.a. kunne høre om:

  • Medicin - Er der nogen, som ubevidst benytter doping? 
  • Dopingpolitik i foreninger – fra teori til praksis
  • Forebyggelse – hvordan undgår og bekæmper vi doping? 
  • Konsekvenser af doping – både de fysiske og i form af karantæne

Støt op om antidoping og meld dig til informationsmødet! Det er gratis at deltage.

Hvis du/I vil høre mere om doping og være med til at støtte op om Anti Doping i kommunen, så tilmeld dig/jer informationsmødet hos Birgitte Müthel, Slagelse Idræts Råd på mail birgitte.muethel(at)gmail.com

Med sportslig hilsen og på gensyn

Slagelse Idræts Råd     Slagelse Kommune     Sports Team Slagelse  

 

Årets idrætshonorering og idrætspriser 2011 - uddelt på Hotel Fr. II

Igen i år stod Slagelse Idræts Råd i samarbejde med Slagelse Kommune for uddeling af årets idrætspriser.

Overrækkelsen fandt sted torsdag, den 10. maj 2012 på Hotel Fr. II, Slagelse af

formanden for Kultur- og fritidsudvalget Ebbe Ahlgren og formanden for Slagelse Idræts Råd Jørn C. Nielsen.

Udover uddeling af gaver/checks til idrætsudøvere der har vundet danske- eller landsmesterskaber uddeltes følgende priser:

Årets Fritidslederpris - modtager: 
Jeppe Jørgensen - Slagelse Badminton Klub

Årets ungdomspris - modtager:

Voltigeringshold - Møllebakkens Rideklub

Årets Initiativpris - modtagere:

Michael Bønsøe og Zouher Abdullatif, Korsør FC

"Du gør en forskel pris" - modtager:

Steen Hansen, Ørslev Bjerge IF 

Slagelse Idræts Råd

Jørn C. Nielsen