Nyhedsbrev nr. 06/2012

Slagelse Idræts Råd slår alarm

"I medierne er det jo fremkommet, at udligningsreformen imellem landets kommuner kan koste idrætten dyrt.

Det gælder også for vores kommune, hvor det betyder en negativ effekt på omkring 150 mio.kr.

Det betyder besparelser i Slagelse Kommune. Da kommunens udgifter udgør noget over 6 mia.kr. svarer det til nedskæringer på omkring 2,5%.

Urealistiske nedskæringer for idrætten

Vi har netop fået udsendt besparelseskatalog for folkeoplysningsudvalget og her er forslaget, at nedskærer idrætsforeningernes medlemstilskud fra 350 kr. til 200 kr.

Det svarer til en besparelse på over 42% fortæller Jørn C. Nielsen.

Inden den kommende uges budgetseminar må vi derfor på det kraftigste slå alarm. siger formanden for Slagelse Idræts Råd og tillige medlem af folkeoplysningsudvlget.

Omkring halvdelen af kommunens borgere dyrker idræt og derfor berører det mange borgere.

I kommunens visioner og målsætninger indgår sundhed, som et af de absolutte topprioriteter. Derfor virker det komplet ulogisk, at idrætten skal sparer 16-17 gange mere i forhold til andre områder.

Slagelse Idræts Råd vil gerne tage medansvar

Slagelse Idræts Råd vil selvfølgelig gerne være med til at bære et medansvar

Vi er klar over, at den økonomiske udfordring selvfølgelig skal løses. Vi vil også medvirke til at løse denne opgave, men så skal det være forholdsmæssigt. Det vil betyde at medlemstilskuddene kunne nedsættes med de 2,5% eller det der svarer til 8,75 kr. eller måske nedsætte tilskuddene fra 350 kr. til 340 kr.

Lokaletilskud beskæres også

En ting er medlemstilskud en anden er lokaletilskud, som foreslåes skåret fra 85% til 65% i driftstilskud altså en besparelse på næsten 25%.

Vores foreninger kæmper i forvejen med økonomiske udfordringer med at få tingene til at hænge sammen. Det er også svært at få sponsorer ind grundet krisen iøvrigt og derfor må vi tage klart afstand til de urimelige besparelser slutter Jørn C. Nielsen."