Nyhedsbrev nr. 01/2011

Kære forening/foreningsleder

Allerførst ønskes du og din forening et godt nytår og et fremgangsrigt 2011.

Vores nye slogan

Vi i Slagelse Idræts Råd introducerede i sidste nyhedsbrev vores nye slogan "sammen løfter vi idrætten" og det skal illustrere at vi sammen gør stærk og vi er parat til at tage arbejdshandskerne på for idrætten i vores kommune også i 2011.

Budget 2011

SIR så med bekymrede miner på kommunens budgetnedskæringer - men heldigvis fik vi gjort vores indflydelse i Folkeoplysningsudvalget. Det oprindelige forslag til besparelser indeholdte nedskæringer på ikke mindre end 5 mio.kr. Det gjaldt ikke mindst lokale- og medlemstilskuddene.

Omkring den noget "skarpe" dialog op til budgetforhandlingerne lykkedes det for folkeoplysningsudvalget, med god dialog imellem repræsentanter for oplysningsforbundene og idrætten at opnå en acceptabel besparelse.

På idrætsområdet blev resultatet således en noget mindre besparelse end de første udmeldinger. Resultatet blev, at medlemstilskuddene for 2011: 0-18 år 350 kr. og 19-25 år får 175 kr. Prøveordningen over 65 år bortfaldt. Beløbene er udfra samme medlemsantal som i 2010.

Baggrunden er som bekendt generelt "offentlige" besparelser, heriblandt også i Slagelse Kommune.

I vores mange foreninger dyrker omkring halvdelen af kommunens borgere idræt og vi havde jo gerne set at foreningernes økonomi ikke blev forværret.

Omvendt bør vi jo også fra idrættens side tage ansvar og synes egentlig at vi kan være tilfredse trods lokaletilskuddet nedsættes fra 90% til 85% i 2011.

Samlet set er vi ikke glade for besparelserne, men vi er dog også nødt til at se "forretningen" Danmarks samlede økonomi i øjnene og set i forhold til det - kan vi leve med de nye satser.

Kontaktpersoner - har vi de rigtige adresser?

Vi har sammen med kommunen igennem nogle år forsøgt at holde foreningernes navne og adresser ajour. Vi er glade for dem som allerede via vores hjemmeside allerede har tilrettet deres kontaktoplysninger. Så tjek gerne om vi har de korrekte kontaktoplysninger på din forening og giv os et praj - via vores hjemmeside, hvis der er rettelser.

 

Venlig hilsen og på gensyn i 2011
Slagelse Idræts Råd - 9. januar 2011

Jørn C. Nielsen