Til stede:

 • Ove
 • Bent
 • Jesper
 • Flemming
 • Jørgen
 • Anni
 • Jørn
 • Gunnar

Afbud:

 • Birgitte

Gensidig kort præsentation af hinanden:

Kort præsentation af bestyrelsen


Konstituering:

Formand:

Jørn C. Nielsen

Kasserer:

 • Ove Sandholdt

Næstformand:

 • Flemming Pedersen

Sekretær, referater, hjemmeside/nyhedsbrev:

 • Birgitte Müthel, Anni Vilsgaard

 

Siden sidst & tanker for fremtiden (Hvad er vores målsætninger?)

 Drøftelse af SIRs rolle herunder, hvor skal vi hen?? Hvilke tanker har vi for fremtiden. Husk på, der er forskel på mål og midler. *)

 Holdning til kommunikation i bestyrelsen fremover: Alt hvad der kan vente til næste møde venter. Vigtige informationer/spørgsmål kan mailes/sendes ud via Jørn C.. Der skal gøres opmærksom på, om der skal gives svar, eller om det alene er til orientering. Forslag til dagsorden sker via Jørn C.

 Der var enighed om at udarbejde et Nyhedsbrev på hjemmeside og via mail – istedet for referat.

Hjemmeside:

Jari IT kommer med oplæg til næste møde. Jørn C., Birgitte, Anni og Jesper laver oplæg til Jari. Øvrige mailer til Jørn C. inden søndag med ønsker.

Jørn C. har holdt møde med Susanne Docherty. God snak med konstruktiv fremadrettet dialog.

Jørgen har deltaget i styregruppemøde for partnerskab mellem DGI og Slagelse kommune. Jørgen fortsætter indtil videre i styregruppen og arbejdsgruppen om åben hal.

Alle fik udleveret resultatet af spørgeskemaundersøgelse, herunder de udsagn klubberne havde.

Forslag om at der sættes en dag af, hvor der er tid til at få debateret:

Målsætninger & retning og vores tanker for fremtiden samt kommende års indsatsområder – det drøftes ved junimødet.

Fastlæggelse af mødedatoer:

Mødedag: 3. torsdag i måneden fra september i august holdes møde den 12. August.

16/9 14/10 18/11 16/12 20/1 10/2 17/3

Repræsentantskabsmøde 24/3

Næste møde aftalt til mandag den 21. Juni klokken 18.30

Dette møde slut klokken 19.30 Jørgen Dedenroth.