Referat af møde den 9 .marts 2010

afbud:

  • fra Jan Møller

På mødet forberedte vi de enkelte punkter på dagsordenen til repræsentantskabsmødet den 20. april.

Vi har ændringer til vedtægterne. Disse ændringer skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse. BM udarbejder skrin til brug for dette.

Forslaget skal sendes til foreningerne forinden mødet. VTM sørger for dette.

Samarbejdsaftalen skal fornys. Forslag skal sendes til Kultur –Fritid til godkendelse.

Regnskabet er revideret og godkendt. Tak til Ove for hurtig ekspedition.

Vi har foreløbig kendskab til følgende kandidater til den Nye bestyrelse i SIR:

  • Anni Vilsgaard, B 73
  • Flemming Pedersen, Slagelse B & I.

Vibeke forbereder beretningen for 2009 og sender den til godkendelse til den øvrige bestyrelse inden mødet.

BM sørger for invitation af pressen og af politikkerne.

Valg til FOU:

Det var en yderst positiv aften. VTM følte, der var stor opbakning til SIR.

Følgende blev valgt som repræsentanter for idrætten:

  • Ørn Nielsen
  • Anni Vilsgaard
  • Flemming Christensen

Det blev aftalt, at bestyrelsen møder kl. 17 på dagen for repræsentantskabsmødet for at få de sidste brikker til at falde på plads.