Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde 2018

Til medlemmerne

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde

Onsdag den 14. marts 2018 kl. 19.00 på Gerlev Idrætshøjskole.

Aftenens (foreløbige) program

Kl. 19.00 Repræsentantskabsmøde

Dagsorden for repræsentantskabsmødet

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Konstatering af medlemmernes repræsentation
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab
 5. Præsentation af nye medlemsforeninger
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
 8. Valg af revisorer og suppleanter
 9. Eventuelt

På valg er

 • Henrik Lauritsen
 • Olav Olsen
 • Ole Christensen
 • Ove Sandholdt
 • Søren Nielsen

Ej på valg er

 • Gunnar Uth
 • Nicklas L. Frederiksen
 • Pierre deShasta
 • Jørn C. Nielsen

På valg er suppleanterne

 • Vibeke Rasmussen
 • Lars Rasmussen

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

På valg er

 • Lis Kornerup
 • Pia Jensen

På valg er revisorsuppleant

 • Lone Thybo

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, fremsendes så de er bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag udsendes til medlemsforeningerne senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.

 

Bestyrelsen for Slagelse Idræts Råd