Referat af repræsentantskabsmødet 22. marts 2012

Referat af repræsentantskabsmøde i Slagelse Idræts Råd – 22. Marts 2012 på Gerlev Idrætshøjskole

1) Lars Thurø Møller blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

2) 18 klubber var repræsenteret – med 24 stemmeberettigede

3) Bestyrelsens beretning godkendt

4) Regnskabet blev godkendt.

5) Præsentation af 2 nye foreninger:

FF forening, Slagelse (Nordbyen kultur- og fritidsklub)

Foreningen cykling Storebælt, Korsør

6) Da Slagelse Kommune giver administrationstilskud til Slagelse Idræts Råd, betales der ikke kontingent.

7) Der var ingen indkomne forslag

8) På valg er:

  • Anni Vilsgaard
  • Bent Fischer
  • Gunnar Uth
  • Ole Christensen
  • Ove Sandholt

Suppleanter:
Peter Tingsgaard og Michael Sørensen

Revisorer og revisorsuppleant:
Lis Kornerup og Pia Jensen. Suppleant: Lone Thybo

Alle blev genvalgt

9) Eventuelt:

Spar Nords Initiativpris:

Street Movement – formanden for Hashøj Idrætsforening modtog en check på kr. 5.000

Slagelse Atletikklub Delta modtog 5.000 til en højdespringsmadras

Der blev udtrykt en stor tak til Spar Nord for samarbejdet.

 

J. Dedenroth opfordrede til,

at uddannelsestilskuddet kom op på max. igen

at man skulle se på muligheden for kunststofbaner i hele kommunen

 

Udvalgsformand Ebbe Algren glædede sig over det positive samarbejde med SIR og kommunen og var meget positiv overfor fremtiden.

 

Efter repræsentantskabsmødet holdt Asger Fredslund et spændende indlæg om sin tur med slædepatruljen Sirius.

Der blev vist en fantastisk billedserie om turen og af den grønlandske natur og dyreliv.

Turen tager 4 måneder og er på 7.500 km.

Indlægget havde relation til ”det virkelige liv”, hvor Asger pointerede vigtigheden af at ”gå i hytte”

 

Dirigent Lars Thurø Møller

Ref. B. Müthel