Referat af repræsentantskabsmøde 24. marts 2011

Generalforsamling, den 24. marts 2011  -  Slagelse Idræts Råd

 • Velkommen til klubberne v/formanden

På generalforsamlingen var 16 foreninger repræsenterer (19 stemmeberettigede)

 • Valg af dirigent: Advokat Lars Thurø Møller

 

Generalforsamlingen er lovligt indkaldt via nyhedsbrev og Sirs hjemmeside

Regnskabet er ikke sendt med som beskrevet i vedtægterne. Der var ingen indsigelser mod at fortsætte generalforsamlingen.

 • Formandens beretning: godkendt
 • Regnskab v/ kasserer Ove Sandholdt: godkendt
 • Præsentation af 2 nye foreninger:
  • Korsør FC
  • Slagelse Floorball
 • Kontingent fortsætter uændret til kr. 0.
 • Der var ingen indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse:

Jørn C. Nielsen: genvalgt

Bent Hansen: genvalgt

Birgitte Müthel: genvalgt

 

Jørgen Dedenroth ønskede ikke genvalg.

I stedet blev Camilla L. Jensen, Ørslev Bjerge IF valgt for en 2-årig periode.

 

Flemming Petersen og Jesper Rasmussen ønskede ikke at fortsætte.

I stedet blev følgende valgt for en 1-årig periode:

Ole Christensen, Korsør Kartklub

Bent Fisker: Sørby IF

 • 2 suppleanter: Peter Tingsgaard og Michael Sørensen blev genvalgt
 • Revisorer: R.  Jensen og Lis Konnerup blev genvalgt
 • Revisorsuppleant Lone Thybo blev genvalgt
 • Eventuelt:

Formanden fra VKV Vestsjælland orienterede om en sag, klubben havde haft med kommunen i 2010. Problematikken er, at kommunen opkræver 550 kr. i halleje ved stævner. VKV havde fået en opkrævning på kr. 25.000. Sagen er sendt til statsforvaltningen. Det ses som en ”bombe” under klubbernes aktiviteter. Hvor mange rammes af denne regel? Hvor mange er allerede ramt? Klubberne skal være opmærksomme på disse nye regler der er vedtaget af fritidsudvalget.

 

VKV Vestsjælland ser det som problematisk, at nedskæringer sker på dette område, da det er unge mennesker, der rammes.

SIR afventer også afgørelsen fra statsforvaltningen.

 

Ole Quist: Roste formanden for beretningen. Tak til Jørn for positiv omtale af samarbejde med kommunen.

 

Kurt Petersen, Slagelse Firmasport: afventer svar på trivselsundersøgelse.

Kulturudvalget er indstillet på, at flytte noget kompetence over i FOU. Er glad for den positive ånd.

 

Slagelse Floorball: mangler udstyr – ønsker hjælp til hvordan man får det? Det er ikke et problem hos dem med frivillige ledere/trænere. Mon SIR kan hjælpe her?

 

Anni Vilsgaard: har deltaget i DIF`s konference. Der var stor fokus på netop dette område på kongressen. Flere af klubberne bliver berørt af de nye planer omkring flytning af grønne områder i forbindelse med Sikringen.

 

Jørn C. Nielsen: opfordrer klubberne til at tage kontakt til SIR, så vi måske bedre kan komme igennem med ønsker og holdninger. Kommunikationsdirektør sluttede generalforsamlingen med et spændende indlæg om D`frivillligt.

 

DIF`s ”Gør en forskel pris” modtog Benny Larsen. Benny var ikke til stede på generalforsamlingen og overrækkes senere.