http://www.sir2006.dk/index.php?id=1

Referat af repræsentantskabsmøde

24. april 2008

Gerlev Idrætshøjskole

 

Action

Hvad

1

Valg af dirigent

 

Jens Grønkjær

2

Konstatering af medlemmernes repræsentation

 

Der var mødt 33. repræsentanter for klubberne

3

Bestyrelsens beretning

 

VTM aflagde beretning om det første år i SIR. Beretningen er lagt ind som selvstændigt punkt under Repræsentantskabsmøde

Der var en del kommentarer til beretningen – men den blev godkendt.

4

Regnskab

Regnskabet blev præsenteret af Ove Sandholdt.

Årets overskud var kr. 6.499,08

Regnskabet er revideret og der var ingen bemærkninger fra de fremmødte medlemmer.

5

Præsentation af medlemsforeninger

 

Alle medlemsforeningerne præsenterede sig kort

6

Indkomne forslag

 

ingen

7

Valg af bestyrelse og suppleanter

 

Bestyrelse:

  • Vibeke Toft Müller
  • Michael Sørensen
  • Ove Sandholdt
  • Gunnar Uth
  • Niels Christiansen

Var alle på valg – og blev genvalgt. Dog ønskede Niels Christiansen ikke at blive valgt til ny periode på grund af  arbejdspres. Vibeke takkede Niels for et rigtig stort stykke arbejde i udvalget, for hans store engagement..

Suppleanter:

Peter Tengsgård og Jan Møller Pedersen blev genvalgt

8

Valg af revisorer og suppleant

 

Revisorer og suppleant blev genvalgt

9

Eventuelt

 

Halskov Boldklub:

Fortalte om initiativer, klubben havde taget gennem årene. Bl.a. rygepolitik, opstilling af enarmede tyveknægte – var ikke lovligt – derfor automater i stedet for. god indtjening til klubben.

Indsamling af flasker har indbragt klubben ca. 15.000 årligt – men det må man ikke mere. L

Der var opfordring til at noget måtte gøres for at det frivillige arbejde, der lægges rundt omkring i klubberne fortsætter. Klubben har 50% af medlemmerne som indvandredre.

Hvis ønske om stadion skal fremsættes – skal det ske til  Forvaltningen/Fritidsrådet.

Firmaidrætten:

Der er udsendt en avis sammen med Ugenyt ( 60.000 eksemplarer) .  Der sker noget i Slagelse Kommune !

10

Uddeling af ”Du gør en forskel pris”

 

Indstilling skal ske via hjemmesiden

Slagelse Motorcros: Jesper Rasmussen fik prisen på kr. 5.000

 

Jens Grønkjær fortalte om det 6-årige projekt fodboldklubben har gang. Det lyder som et rigtig spændende projekt med store visioner. Tilladelsen fra DBU er givet. Men nyt navn  i stedet for ”FC Sjælland” skal findes. Målet er, at SBI ligger i 1. div. i 2009.

Michael Gudtmann fortalte om hans arbejde i SportsTeamSlagelse. Der er uddelt 525.00 kr. i 2007. Slagelse kommune giver 300.000 kr. i tilskud til uddeling.

Lis Tribler havde et spændende indlæg på mødet om arbejdet i breddeidrætsudvalget.

 

-/bm