Nyhedsbrev nr. 03/2014

Valg til folkeoplysningsudvalget 2014

Folkeoplysningsudvalget starter i 2014 på en ny periode. Derfor afholdes der indstillings- og valgmøde til det nye Folkeoplysningsudvalg den 19. marts 2014 kl. 19.00 i Slagelse Musikhus.

 

Medlemmer

Byrådet i Slagelse har besluttet, at udvalget skal bestå af 13 medlemmer:

2 medlemmer udpeget af Byrådet
 
2 medlemmer indstillet og valgt af godkendte oplysningsforbund
 
4 medlemmer indstillet og valgt af godkendte idrætsforeninger
 
1 medlem indstillet og valgt af godkendte børne- og ungdomskorps
 
1 medlem indstillet og valgt af lokale handicapforeninger, der hovedsageligt tilbyder folkeoplysende virksomhed for handicappede
 
1 medlem indstillet og valgt af øvrige lokale godkendte foreninger/organisationer

1 medlem indstillet af Ungerådet

1 medlem indstillet af Integrationsudvalget

Valg af stedfortrædere samt 2 tilforordnede

 

Hvem kan deltage?

Til indstillings- og valgmødet inviteres:

  • En repræsentant fra hver af oplysningsforbundene, som primært tilbyder undervisning, studiekredse og foredrag for voksne

  • Folkeoplysende godkendte idrætsforeninger, børne- og ungdomskorps samt øvrige godkendte foreninger og organisationer
     
  • Lokale handicapforeninger, der hovedsageligt tilbyder folkeoplysende virksomhed for handicappede

Man kan kun deltage og indstilles på valgmødet, hvis man repræsenterer en forening/organisation hvori man er aktiv i bestyrelsen, træner, underviser eller lignende.

Samtidig skal foreningen inden for det seneste år op til valget til Folkeoplysningsudvalget have gennemført folkeoplysende virksomhed i kommunen, have modtaget tilskud eller fået anvist lokaler/baner efter Folkeoplysningsloven. Distriktsforeninger har ikke indstillingsret.

Der kan ikke mødes eller stemmes ved fuldmagt.

 

Tilmelding

Deltagelse kræver tilmelding senest den 12. marts til Jeanette Egesø på 58 57 47 25 eller fritid@slagelse.dk.

Det er kun den person, der er tilmeldt mødet, som kan deltage.

4. marts 2014