Nyhedsbrev nr. 01/2013

Ny foreningsportal i Slagelse Kommune

Slagelse Kommune har i samarbejde med Slagelse Idræts Råd udviklet en foreningsportal, som skal give en lettere adgang og større fleksibilitet i forhold til at reservere tider rundt om på kommunens faciliteter. Med den nye foreningsportal får brugerne hurtigt et overblik over ledige eller reserverede tider i haller, lokaler og anlæg på fritidsområdet.

Ny digital ansøgningsprocedure i 2013

Den nye foreningsportal vil ud over en række nye muligheder for brugerne også betyde en ændring i ansøgningsproceduren. De nuværende ansøgningsblanketter i forbindelse med booking af tider i haller, lokaler og anlæg vil blive afløst af den nye foreningsportal. Booking af tider fra sæson 2013 og fremefter vil således foregå digitalt ligesom ansøgninger om medlemstilskud fremover også foregår via foreningsportalen.

Præsentation af portalen

Alle idrætsforeninger, inviteres til præsentation af den nye foreningsportal. Her præsenteres og gennemgås portalens indhold og de nye ansøgningsprocedurer, og deltagerne modtager vejledninger til portalen, så de er klar til at ansøge i sæsonen 2013.

Portalen præsenteres følgende dage og steder:

  • 20/2-13 kl. 19.00  Vemmelevhallens cafeteria, Skolevej 2, 4241 Vemmelev
  • 21/2-13 kl. 19.00  Sørbyhallens klublokale, Kirkerupvej 16, Sørbymagle
  • 26/2-13 kl. 19.00  Kultur- og Medborgerhuset, Skolegade 1, 4220 Korsør
  • 27/2-13 kl. 19.00  Antvorskov Skoles kantine, Sejrøvej 1, 4200 Slagelse
  • 28/2-13 kl. 19.00  Eggeslevmagle Skoles fællessal, Skolevej 8, 4230 Skælskør

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og separat indbydelse vil tilgå foreningerne i lokalområdet.

På gensyn

Slagelse Idræts Råd

Jørn C. Nielsen