Nyhedsbrev nr. 03/2013

Til medlemmerne

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde

Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 på Gerlev Idrætshøjskole.

Aftenens (foreløbige) program:

 • Kl. 19.00 i epræsentantskabsmøde


Dagsorden for repræsentantskabsmødet:

 • Valg af dirigent og referent
 • Konstatering af medlemmernes repræsentation
 • Bestyrelsens beretning
 • Regnskab
 • Præsentation af nye medlemsforeninger
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse og suppleanter


På valg er:

 • Bent Hansen
 • Birgitte Müthel
 • Camilla L. Jensen
 • Jørn C. Nielsen
 • Ej på valg er:
 • Anni Vilsgaard
 • Bent Fischer
 • Gunnar Uth
 • Ole Christensen
 • Ove Sandholdt

På valg er suppleanterne:

 • Peter Tingsgaard
 • Michael Sørensen 

 
9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant:

På valg er:

 • Lis Kornerup
 • Pia Jensen

På valg er revisorsuppleant:

 • Lone Thybo


10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, fremsendes så de er bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag udsendes til medlemsforeningerne senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen for Slagelse Idræts Råd