Nyhedsbrev nr. 06/2013

Slagelse Idræts Råd og Slagelse Kommune inviterer i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund (DIF) trænere og ledere i foreningslivet samt forældre til foreningsaktive børn og unge til fyraftensmøde om: 

  • "Børn og unges trivsel i foreningerne" 
  • tirsdag 28. maj 2013 kl. 19.00 – 21.00 
  • på Hotel Frederik den II. - auditoriet - Idagårdsvej 3, 4200 Slagelse 

Program 

  • Velkomst ved Idrætskonsulent Emil Krapper fra Slagelse Kommune og Formand for Slagelse Idræts Råd Jørn C. Nielsen 
  • Oplæg ved Søren Østergaard, ungdomsforsker og ungdomstræner i Herfølge BK: 

- Er foreningen børn og unges foretrukne fristed eller hvad? 

- Hvad er deres motivation til at komme i foreningen? 

- Hvad får dem til at blive, og hvad får dem til at droppe ud? 

Børneliv version 2.0 

En spritny undersøgelse viser, at børn og unge er på vej væk fra det fysiske samvær med venner, og at 25 % oplever at blive mobbet i foreningen. Op mod 10.000 i en ungdomsårgang dropper ud af fritidsaktiviteterne på grund af mobning. Hvilke konsekvenser har det for foreningslivet, og hvad kan foreningen, trænerne og forældrene gøre ved det? 


Bliv klogere på de unge – og bliv en endnu bedre træner 

En håndbog til ungdomstræneren om at skabe et godt socialt idrætsmiljø, hvor både holdet og det enkelte medlem trives. Bogen giver et tidsbillede af de unge 13-17 årige og giver bud på, hvilke konsekvenser det har for trænerrollen. Træneren får i bogen gode idéer og tips til at blive en endnu bedre ungdomstræner. Bogen, der er skrevet af ungdomsforsker Søren Østergaard for Danmarks Idræts-Forbund bliver uddelt på mødet. 

Alle fra foreningslivet, som ønsker at være med til at udvikle børne- og ungdomskulturen i foreningslivet er velkomne til denne saltvandsindsprøjtning af ny viden og inspiration til det frivillige arbejde i foreningerne. 

Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding senest den 21. maj 2013 til emila@slagelse.dk 

Der er 100 pladser til arrangementet, som vil blive fordelt efter ”først til mølle”- princippet. Slagelse Kommune byder på en sandwich og drikkelse under mødet.

Sportslig hilsen

Slagelse Idræts Råd