REPRÆSENTANTSKABSMØDE - NY DATO

Repræsentantskabsmøde i Slagelse Idræts Råd – foredrag af svømmeren Lotte Friis efter dagsordenen er udtømt – NY DATO
Som tidligere offentliggjort har vi aflyst den oprindelig fastlagte dato. Vi har fastsat en ny dato og håber på at situationen omkring coronavirus er tilendebragt der, og godkendte (under folkeoplysningsloven) idrætsforeninger indkaldes derfor til repræsentantskabsmødet, som  er fastsat til
Torsdag, den 28. maj 2020 kl. 19.00
på Gerlev Idrætshøjskole, Skælskør Landevej 28, 4200  Slagelse
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Præsentation af nye medlemsforeninger
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, fremsendes så de er bestyrelsen (undertegnede) i hænde senest 14 dage forud for repræsentantskabsmødet.

2020-04-16T13:07:09+02:00