REPRÆSENTANTSKABSMØDET DEN 14. MARTS 2019

Sammendrag af repræsentantskabsmødet den 14. marts 2019 på Gerlev Idrætshøjskole
Formand Jørn C. Nielsen startede repræsentantskabsmødet med at spørge:

Kan vi undvære idrætten?
Hvad hvis vi forestiller os et Danmark uden foreningsidrætten? Jeg tror, at det kan være svært at forestille sig. Men indimellem kan det være en god øvelse – for at minde hinanden om, hvad foreningsidrætten bidrager med i det danske samfund.

Foreningsidrætten har været med til at forme det danske samfund i mere end 100 år. At det er tilfældet, må ikke blive en sovepude. Det kan være et faresignal, hvis for mange blot tager foreningsidrætten for givet. Ikke mindst i en situation, hvor økonomien og finansieringen af den frivillige foreningsidræt er udfordret, som det er tilfældet i disse år.

Det er derfor vigtigt, at vi husker at fortælle historien om, hvordan foreningsidrætten bidrager positivt til det danske samfund. Og at vi har bidraget så længe og i en sådan grad, at foreningsidrætten er en del del af Danmarks dna.

Foreningsidrætten skaber sammenhængskraft i det danske samfund. Og er med til at udgøre rygraden i civilsamfundet og udfylder dermed en vigtig rolle i at udvikle borgernes forståelse for demokrati.

Idrætten’s frivillige bidrager med stort beløb!
Frederikssunds borgmester vurderede forrige år, hvor meget værdi foreningslivet og de frivillige bidrager med. Han vurderede at de frivillige i Frederikssund skaber værdi for imellem 80-100 mio.kr. I Frederikssund bor der 45.000 og omregnet til Slagelse kommunes størrelse vil det svarer til en værdi på min. 140 mio.kr.

Økonomi i mange foreninger udfordret
Mange foreninger økonomisk udfordret. Vi er i Slagelse Idræts Råd optaget af at frivilligheden nyder fremme og påskønnes og besparelser er simpelthen gift for foreningerne og frivilligheden. Et af de områder vi i det senere år har kæmpet for er lokaletilskud som op imod 50 idrætsforeninger får. Det er foreninger som får tilskud i de tilfælde hvor kommunen ikke kan anvise faciliteter.

Oprindelig budgetforlig varslede besparelse fra 85% til 65%, i de første måneder af 2019 har politikerne stoppet besparelsen ved de 75% og det er vi meget tilfredse med pointerede Jørn C. Nielsen og roste politkerne. Men det er vigtigt vi kommer tilbage på de på de 85%, det skal ikke mindst ses i lyset hvordan Slagelse kommune ligger i ft. de øvrige kommuner i Region Sjælland.

 

Udgiftsart

Slagelse

Alle kommuner i region Sjælland

Udgifter til frivilligt foreningsarbejde pr. indbygger

57 kr.

64 kr.

Udgifter til lokaletilskud pr. indbygger

68 kr.

82 kr.

 

Som det ses ligger vi i Slagelse 14 kr. lavere end region Sjællands kommuners gennemsnit på lokaletilskudsområdet. Da Slagelse kommunes udgifter ligger på 68 kr. pr. indbygger eller 17% mindre i tilskud i Slagelse kommune. Hertil kommer at tallene er fra 2017 og her er nedgangen altså ikke med regnet betonede formanden. Derfor er det afgørende for idrætten, at det tilbagerulles til de 85%.

Fokus på faciliteter
Et andet vigtig fokus er faciliteterne og det både set i forhold til de bestående faciliteter. Det gælder vedligeholdelse standen, men også hvilke nye der er behov for. Opfordringen er her at der snarest udarbejdes en analyse hvor behovet er størst også set i forhold til den vedtagne idrætspolitik opfordrede Jørn C. Nielsen. Det skal også ses i lyset af at vores nabokommuner i Region Sjælland opruster og hvis vi vil være en attraktiv tilflytningskommune er vi ved at sakke bagud sagde han.

Roser og bekymring
Der var både roser til idrætsrådet og opråb fra de fremmødte 32 stemmeberettigede fra kommunens idrætsforeninger. Bl.a. bekymrede miner omkring lokaletilskuddet.

Valg til bestyrelsen
Der var genvalg til Gunnar Uth, Jørn C. Nielsen og Nicklas L. Frederiksen. Nyvalgt bestyrelsesmedlem blev Anine Molsted, der er håndboldtræner i FREM 83, Skælskør for U14 pigerne. Anine, der er læreruddannet – har dyrket håndbold det meste af livet og ser frem de nye opgaver.

Foredrag af fhv. bokser Jesper D. Jensen
Aftenen sluttede med et spændende foredrag af vores lokale tidligere europamester i boksning Jesper D. Jensen. Her fik forsamlingen fortalt om Jesper’s liv, som startede i Vordingborg, hvorefter han flyttede til Korsør. Noget han aldrig har fortrudt. Han fortalte videre om det i dag at være formand for det professionelle bokseforbund. Jesper er derudover med i hovedbestyrelsen i det internationale bokseforbund WBA og nævnte flere kuriøse oplevelser han havde haft i bla. Madisson Square Garden i New York.

Nyvalgt bestyrelsesmedlem Anine Molsted fra FREM 83, Skælskør

 

Efter foredraget af bokseformand Jesper D. Jensen og formand Jørn C. Nielsen

2019-05-10T10:41:28+02:00