Mission og vision2020-10-11T12:08:15+02:00

MISSION.

Slagelse Idræts Råd er idrætsorganisationen i Slagelse Kommune, som bygger bro imellem de lokale idrætsforeninger og idrættens (vores) interessenter – det gælder DIF, DGI, DFIF og Slagelse Kommune samt øvrige interessenter overfor idrætten.

Slagelse Idræts Råd er idrættens og idrætsforeningernes talerør lokalt. Vi favner alle idrætstilbud: bredden, eliten, talenterne, motionisterne og handicappede – uanset alder. Vi vil understøtte et aktivt idrætsliv og skabe de bedste mulige rammer for idrætten lokalt. Vi vil bakke op om de lokale idrætsforeningers initiativer det gælder såvel udendørs som indendørs. Vi vil understøtte idrætslederne i deres foreningsarbejde, sådan at Slagelse Kommune bliver det bedste sted at være frivillig idrætsleder.

Vi er åben for alle og virker på et demokratisk grundlag.

VISION.

Vi vil løfte vores idrætsliv i Slagelse Kommune frem i forreste række.
“Sammen løfter vi idrætten”

VÆRDIGRUNDLAG.

Åbne og imødekommende
Vi er åbne for alle idrætsforeninger, idrætsgrene og idrætsudøvere.
Alle skal føle sig værdsat uanset niveau.

Bredde og elite
Vi har fokus på bredde og elite uanset alder.

Konstruktiv dialog og sparring
Vi er ydmyg overfor alle, men udviser overblik og er sparringspartner i naturlige sammenhænge.

Synlighed
Vi vil være synlige og eksponere idrætten og idrættens interesser som Slagelse Idræts Råd både lokalt og regionalt.

FN’S Verdensmål
Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til at tage stilling til områder som fattigdom, uligheder, sundhed og bæredygtig økonomisk vækst.

Nr. 5. Ligestilling mellem kønnene: Henimod 2025 arbejder SIR for at hvert af kønnene udgør minimum 30% af den samlede bestyrelse.

Nr. 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: SIR har fokus på at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende og sikre at de er robuste og bæredygtige.