ENERGIAFTALE INDGÅET MED SK ENERGISALG A/S

En kæmpefordel for den lokale idræt – energiaftale indgået med SK Energisalg A/S

SK Forsynings datterselskab SK Energisalg A/S og Slagelse Idræts Råd har indgået 5 årig aftale om bonus til kommunens idrætsforeninger når der henvises nye el- og gaskunder til SK Energisalg A/S. Den enkelte forening får 100 kr. for en ny el-kunde og 200 kr. for en ny gas-kunde – kæmpe økonomisk mulighed for vores idrætsforening siger formand Jørn C. Nielsen.

På foto ses adm. direktør Henrik Birch, SK Forsyning og formand Jørn C. Nielsen, Slagelse Idræts Råd

Hent materialet her og støt din klub/forening
Klik her

2019-10-15T10:04:21+02:00