INDKALDELSE TIL DET ÅRLIGE REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Indkaldelse til Slagelse Idræts Råds årlige repræsentantskabsmøde
Torsdag, den 19. marts 2020 kl. 19.00
Gerlev Idrætshøjskole, Skælskør Landevej 28, 4200 Slagelse

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Præsentation af nye medlemsforeninger
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, fremsendes så de er bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag lægges på Slagelse Idræts Råds hjemmeside 8 dage før repræsentantskabsmødet.

2020-04-17T16:06:07+02:00