OPRÅB - IDRÆTTEN BLØDER

Kompensation nu – idrætten bløder – indtægter forsvinder men også foreningerne har faste udgifter

I disse dage er vi alle og hele verden ramt af den forfærdelige sundhedskrise omkring coronavirusangrebet.

Udover de forfærdelige menneskelige sygdomsmæssige konsekvenser betyder det ligeledes nogle uoverskuelige økonomiske konsekvenser for den enkelte men også hele samfundet lyder det fra formand Jørn C. Nielsen, Slagelse Idræts Råd.

Politikerne på Christiansborg har i den grad taget ”handsken” op for at finde økonomiske løsninger for at understøtte såvel lønmodtagere som hele erhvervslivet.

Det gælder små og mellemstore virksomheder, men også de helt store er der fundet øko-nomiske hjælpepakker til for at mildne konsekvenserne, når vi kommer på den anden side.

Nødvendige initiativer

Jeg har stor respekt for de initiativer der er taget udtaler Jørn C. Nielsen og har forstået at man på Christiansborg løbende vil inddrage nye initiativer såfremt man ikke har fået understøttet alle de udsatte grupper.

Jeg vil henlede opmærksomheden på foreningsidrætten?  Hvad er Danmark er uden foreningsidrætten. Jeg tror, at det kan være svært at forestille konkluderer Jørn C. Nielsen.

Foreningsidrætten har været med til at forme det danske samfund i mere end 100 år. Idrætsforeningerne skaber sammenhængskraft i det danske samfund og er med til at udgøre rygraden i civilsamfundet og udfylder dermed en vigtig rolle i at udvikle borgernes forståelse for demokrati.

Idrætten har også faste udgifter – men indtægter forsvinder

Men idrættens mange frivillige i Foreningsdanmark står også overfor betydelige økonomiske udfordringer. Jeg er bekymret for foreningsidrætten på den anden side af coronakrisen betoner Jørn C. Nielsen. Også idrætsforeninger har faste udgifter – det kan være til trænere og lokaliteter. Derudover er en række arrangementer, kampe, stævner og events i disse uger blevet aflyst, hvilket betyder manglende indtægter til at betale de faste udgifter. Jeg er meget bekymret i den nuværende særlige situation, hvor økonomien og finansieringen af den frivillige foreningsidræt i forvejen er meget udfordret og her bør politikerne ikke glemme det frivillige idrætsliv, som jo altså arbejder gratis og der skal lyde en stærk opfordring til politikerne, at også Foreningsidrætten bør understøttes præciserer Jørn C. Nielsen, der tillige er talsmand for alle idrætsrådene i Region Sjælland.

 

2020-04-18T16:50:42+02:00