Behov for yderligere støtte til de lokale idrætsforeninger

Kompensation og tilskud nu til vores lokale idrætsforeninger – husk idrætsforeninger har også faste udgifter lyder det fra Slagelse Idræts Råd

I disse dage er vi alle og hele verden ramt af den forfærdelige sundhedskrise omkring coronavirus angrebet.

Udover de forfærdelige menneskelige sygdomsmæssige konsekvenser betyder det ligeledes nogle uoverskuelige økonomiske konsekvenser for den enkelte men også hele samfundet lyder det fra formand Jørn C. Nielsen, Slagelse Idræts Råd.

Politikerne på Christiansborg har i den grad taget ”handsken” op for at finde økonomiske løsninger for at understøtte såvel lønmodtagere som hele erhvervslivet.

Det gælder erhvervsvirksomheder, hvor der er fundet økonomiske hjælpepakker for at mildne konsekvenserne, når vi kommer på den anden side af krisen.

Samme initiativer er der også i den grad behov for hos de lokale idrætsforeninger der ser ind i nogle uoverskuelige økonomiske konsekvenser i fremtiden frygter Jørn C. Nielsen. Derfor er der et ønske om at fremrykke betalinger af tilskud tidligere til foreningerne. Det kunne bla. være udbetaling af medlemstilskud og aconto lokaletilskud til foreningerne som kunne udbetales nu.

SIR ønsker kompensation for faldende indtægter til idrætsforeningerne der også har faste udgifter

Erhvervsvirksomheder der eksempelvis har en omsætningsnedgang på 85% – kan få kompenseret 80% af kompensationsberettigede udgifter.

Her foreslåes tilsvarende for lokale idrætsforeninger da arrangementer, kampe, stævner og events i disse uger blevet aflyst og derudover manglende sponsorindtægter dvs. man mangler netop disse indtægter for at kunne betale “faste” udgifter.

Faste udgifter der bla. kunne kompenseres idrætsforeninger:

-Facilitetsudgifter (Leje, forbrugsafgifter (vand/el og varme)

-Lønninger (Træner o.l)


Ændringer i lokaletilskud kan også hjælpe

For at hjælpe idrætsforeninger, der selv betaler for lokaliteter (Lokale tilskud) – det drejer om cirka 50 foreninger her kunne man – enten

  1. se bort fra “brøken” dvs. den medlemsandel som er over 25 år bliver “fratrukket” sådan at man alene får tilskud for melemmer under 25 år – det betyder man giver fuldt lokaletilskud uanset alder.
  2. alternativt give foreningerne 100% lokale tilskud i stedet for 85% (eller 100% som i pkt. a totalt altså 100%)
  3. Rideklubberne er i forvejen udfordret da man har kommunen har sat loft over udgifterne max. grænse 1.650 kr. pr. medlem – denne grænse bør og skal gerne slettes

Andet:

Udover ovennævnte har idrætsforeningerne hver for sig forskellige situationer og her kunne der afsættes en særlig pulje, hvor foreningerne kunne ansøge – da der ingen tvivl er om at bla. sponsorsiden vil blive udfordret i den grad i den kommende tid.  Her vil Slagelse Idræts Råd, gerne være garant for at kvalificere de enkelte ansøgninger.

Vi ønsker i Slagelse Idræts Råd at være en aktiv medspiller til at kvalificerer både forslag og løsninger i denne vanskelige situation vi står i siger Jørn C. Nielsen. Foreningsidrætten har været med til at forme det danske samfund i mere end 100 år. Idrætsforeningerne skaber sammenhængskraft i det danske samfund og er med til at udgøre rygraden i civilsamfundet og udfylder dermed en vigtig rolle i at udvikle borgernes forståelse for demokrati. Derfor er det også en nødvendig håndsrækning til foreningsidrætten i Slagelse kommune i denne vanskelige situation vi står i understreger Jørn C. Nielsen.

Se denne avisomtale i Sjællandske:

.

2020-04-19T12:32:51+02:00