Børnemedlemstal stiger - Slagelse kommune går imod strømmen

Børnemedlemstal stiger – Slagelse kommune har næstflest foreningsmedlemmer i idrætsforeningerne i Region Sjælland

Medlemstallet blandt Slagelse Idræts Råds medlemsforeninger i Slagelse kommune udgør 30.453 I idrætsforeningerne, som er organiseret under henholdsvis Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI og Dansk Firma Idræts Forbund (DFIF). Det viser de netop offentliggjorte tal fra DIF hvor man har renset for “dobbelt” medlemsskab.

135 idrætsforeninger i Slagelse Kommune

Medlemmerne er medlem i 135 idrætsforeninger rundt om I Slagelse kommune fortæller Jørn C. Nielsen, formand for Slagelse Idræts Råd.

Vi er glade for, at idrætsforeningerne står stærkt med over 30.000 medlemmer fortsætter Jørn C. Nielsen. De 2 største alders grupper er.

Aldersgruppe Antal medlemmer
7-12 5.228
40-59 5.194

En af de store udfordringer er pigerne i aldersgruppen 13-18.

Her kan vi se at 155 piger i teenagealderen forlader foreningerne, men til gengæld er der kommet 186 nye drenge til i samme aldersgruppe.

Her må vi i foreningsidrætten fortsat arbejde på netop denne medlemsgruppe, da tendensen ikke er ny.

Sidste år havde firmaidrætten i Slagelse kommune en markant fremgang, men er gået tilbage fra 4.807 til 4.428 medlemmer. Her er dog en forklaring, idet at Firmaidrætten i Slagelse i 2018 havde stor aktivitet også udenfor kommunen, hvor der i Ringsted ikke på det tidspunkt var Firmaidræt, hvorfor Firmaidrætten i Slagelse gik ind og bla. havde stor aktivitet på erhvervskolerne i Ringsted, og heraf er alene 218 medlemmer udmeldt fortæller Jørn C. Nielsen.

Modsat er det gået i DIF/DGI idrætten her er der kommet 337 nye medlemmer til. Top 5 væksten:

Idrætsgren Vækst i medlemstal
E-sport +392
Fodbold +183
Rullesport +117
Løb +88
Ski +65

Når vi kigger, hvor der er tilbagegang, så har vi 

Idrætsgren Fald i medlemstal
Boksning -98
Gymnastik -83

79 nye medlemmer I alderen 0-12 år i Slagelse kommune – går imod strømmen i andre kommuner

I forhold til satsningen omkring at få flere I foreningerne har vi lokalt priset unge lokale rollemodeller, der typisk har vundet DM-medaljer eller deltaget på landshold og indtil nu har Slagelse Idræts Råd udnævnt 49 af slagsen til idrætsambassadører. De skal være med til at både fastholde men især tiltrække nye børn og unge. Derudover er der lokalt indgået en række partnerskabsaftaler med kommunens skoler, hvor man har haft 17 forskellige idrætsgrene på besøg i kommunens skoler.

I aldersgruppen 0-6 årige har foreningerne formået at få ikke mindre end 63 nye børnemedlemmer.

I Slagelse Kommune er der blandt de 7-12 årige 5.228 medlemmer i de lokale idrætsforeninger.

I 2019 kom der 16 nye medlemmer i den aldersgruppe så samlet set 79 nye hos børnene og det er en meget flot udvikling fortsætter Jørn C. Nielsen, og det er i direkte modsætning i forhold til vores nabokommunerne, som alle har negativ udvikling her.

De mandlige seniorer rykker – 113 nye mandlige medlemmer er over 60 år

Den store stigning i antallet af seniormedlemmer skyldes blandt andet, at idrætsforeningerne formår at fastholde de voksne medlemmer ved at styrke idrætstilbuddene og ikke mindst sætte fokus på det sociale samvær.

Desværre har 50 kvindelige medlemmer i aldersgruppen sagt farvel og det er noget vi må prøve at finde ud af i den kommende tid siger Jørn C. Nielsen. I Slagelse Kommune er medlemmer I idrætsforeninger over 60 år I 2019 oppe på 4.944. Derfor er det vigtigt at foreningerne forstår at tilbyde attraktive forhold for seniorerne betoner Jørn C. Nielsen.

Badminton har flest foreninger i Slagelse Kommune

Foreningstilbuddene er mange og forskelligartede og det er jo netop det der er rygraden i det danske foreningsliv, hvor at demokratiforståelse jo er en del af vores DNA i danmark, som Jørn C. Nielsen udtrykker det.

Idrætsgren Antal foreninger
Badminton 27
Fodbold 23
Gymnastik 18
Handicapidræt 16
Ridning 11

Gymnastik er mest populære idrætsgren – Fodbold og esport i fremgang

Den idrætsgren der har flest medlemmer i Slagelse Kommune er gymnastik uagtet der er en medlemstilbagegang på 81 medlemmer i kommunen. Jørn C. Nielsen fortæller videre, at fodbold har haft en flot tilgang på 183 medlemmer, og Esport ikke mindre end 392, en fornem udvikling.

Idrætsgren Antal medlemmer
Gymnastik 4.376
Fodbold 3.324
Svømning 3.198
Badminton 1.793
Ridning 1.048

 Slagelse har næstflest antal medlemmer I idrætsforeningerne I Region Sjælland

Blandt Region Sjællands 17 kommuner ses her top 5:

Kommune Antal medlemmer
Roskilde 51.561
Slagelse 30.453
Næstved 30.282
Holbæk 29.541
Køge 29.224

Det betyder, at f. eks. Slagelse har en foreningsprocent på 38,49%.

Jørn C. Nielsen understreger, at tallene er unikke medlemmer er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlem af flere organisationer.

Samlet medlemstal på landsplan

På landsplan er der det seneste år også en fremgang sådan at man har rundet 2.3 mio. medlemmer.

Væksten udspringer i høj grad af en positiv udvikling i den fælles satsning ’Bevæg dig for livet’, hvor idrætterne i samarbejdet har en fremgang på 49.270 flere medlemmer.

Det samlede medlemstal på 2.306.288 unikke medlemmer i DIF/DGI regi er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlem af flere organisationer. /15. april 2020

2020-04-19T12:33:36+02:00