DIF og DGI's hjælpepulje er åben nu

Repræsentantskabsmøde og vedtægtsændringer – forslag:

§ 9 Repræsentantskabsmødets eller “Årsmødets” ledelse (tilføjelse med kursiv)

§ 14 Tegning og hæftelse
Idrætsrådet tegnes af formand og næstformand i forening. Økonomiske dispositioner
over 10.000 kr. kræver underskrift af formand, næstformand og slettes)
kan delegeres til (tilføjelse)
kassereren (en tilføjes)
i forening(slettes).
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller låneoptagelse på mere end 25.000 kr. skal forelægges og godkendes af repræsentantskabet. Der påhviler ikke medlemsforeningerne eller disses medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler Idrætsrådet.

19. august 2020

2020-09-03T07:18:56+02:00