DIF og DGI's hjælpepulje er åben nu

Indkaldelse til Slagelse Idræts Råds årlige repræsentantskabsmøde – nyt mødested

Torsdag, den 3. september 2020 kl. 19.00

Harboe Arena Slagelse, “VIP loungen”, Fælledvej 4, Slagelse (Indgang G)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Præsentation af nye medlemsforeninger
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, fremsendes så de er bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag lægges på Slagelse Idræts Råds hjemmeside 8 dage før repræsentantskabsmødet.

3. september 2020

2020-10-03T14:41:38+02:00