DIF og DGI's hjælpepulje er åben nu

Slagelse Idræts Råds årlige repræsentantskabsmøde

Blev endelig afholdt på Barboe Arena Slagelse med respekt af corona situationen og advokat Jens Otto Johansen blev valgt til dirigent. Der deltog 30 stemmeberettigede, Her er uddrag af beretningen:
Retningslinier skal gøres mere enkle for de frivillige
Formanden Jørn C. Nielsen fremhævede den seneste kommuneanalyse, hvor Slagelse gik 45 pladser frem til nr. 25 ud af de 98 kommuner på hvor gode vi er til at tiltrække nye frivillige.
For at fastholde en så flot udvikling er det vigtigt at gøre det så let for den frivillige idrætsleder som muligt. Derfor er Slagelse Idræts Råd’s opfordring, at bl.a. retnings linierne for bla. brug af faciliteter skal gøres mere enkle. 
Idrætsfaciliteter har behov for et løft
Det er tillige vigtigt, at idrætsfaciliteterne er både tidssvarende og afspejler det behov der er i vores kommune. Og her bør der lyttes til idrætsrådet, ikke mindst da IDAN’s seneste idrætsundersøgelse påviste at Slagelse kommune var placeret som nr. 86 ud af de 98 kommuner.
Derfor er der et behov for et løft, og tankerne i den vedtagne idrætspolitik bla. om at samle faciliteterne bør her følges pointerede Jørn C. Nielsen. Derfor er det bydende nødvendig at forinden beslutning, skal der udarbejdes en tilbundsgående analyse af området når prioriteringerne skal foretages.

4. september 2020

2020-10-05T10:02:03+02:00