Medlemstal i idrætsforeningerne stiger i Slagelse – gymnastik og svømning i fremgang

Medlemstallet blandt Slagelse Idræts Råds medlemsforeninger i Slagelse kommune udgør 30.284 I idrætsforeningerne, som er organiseret under henholdsvis Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI og Dansk Firma Idræt . Det viser de netop offentliggjorte tal fra DIF hvor man har renset for “dobbelt” medlemsskab.

145 idrætsforeninger I Slagelse Kommune

Medlemmerne er medlem I 145 idrætsforeninger rundt om I Slagelse kommune fortæller Jørn C. Nielsen, formand for Slagelse Idræts Råd.

Vi er glade for, at idrætsforeningerne igen står stærkt med over 30.000 medlemmer.

Efter COVID-19’s indtog har indendørs idrætterne været udfordret, hvor især gymnastik og svømning har haft nedgang. Derfor er det glædeligt at begge idrætsgrene samlet er netto gået frem med 530 nye medlemmer.

Idrætsgren Vækst i medlemstal
Gymnastik +281
Svømning +249

Når vi kigger, hvor der er tilbagegang, så har vi desværre indenfor ridning

Idrætsgren Fald i medlemstal
Ridning -223

Badminton har flest foreninger i Slagelse Kommune

Foreningstilbuddene er mange og forskelligartede og det er jo netop det der er rygraden i det danske foreningsliv, hvor at demokratiforståelse jo er en del af vores DNA i danmark, som Jørn C. Nielsen udtrykker det.

Idrætsgren Antal foreninger
Badminton 26
Fodbold 22
Gymnastik 20
Fitness 16
Parasport 15

Gymnastik er mest populære idrætsgren

Den idrætsgren der har flest medlemmer i Slagelse Kommune er gymnastik.

Jørn C. Nielsen fortæller videre, at svømning fortsætter come back’t og stiger efter Corona.

Idrætsgren Antal medlemmer
Gymnastik 4.119
Fodbold 3.274
Svømning 3.115
Golf 2.418
Badminton 1.516 

Slagelse har 4. flest antal medlemmer I idrætsforeningerne I Region Sjælland

Blandt Region Sjællands 17 kommuner ses her top 5:

Kommune Antal medlemmer
Roskilde 53.725
Næstved 35.977
Holbæk 32.260
Slagelse 30.284
Køge 30.144
 

 

Uagtet udviklingen er positiv, mangler vi stadig et nøk for at komme på landsgennemsnit, men det kræver ligeledes at blandt andet svømmehalssituationen bliver afklaret betoner Jørn C. Nielsen

Samlet medlemstal på landsplan – rekordmange medlemmer i landets idrætsforeninger

På landsplan er der det seneste år også en fremgang sådan at man har rundet 2.7 mio. medlemmer. Store idrætter som gymnastik og svømning, der led under COVID-19 nedlukningerne, er vokset markant.

4. april 2024

2024-04-13T08:26:35+02:00