Hvad vil idrætten ? …. vi er klar …. lad os bygge videre på det unikke der er opbygget ….

Lad os bygge videre på det vi i fællesskab har opbygget siden 2015……

Både idrætten og Slagelse Idræts Råd er klar over, at Kommunens økonomi pt. er udfordret –  det har vi selvfølgelig respekt for, men Kommunens besparelser over en årrække og udskudte renoveringer/vedligehold samt ikke mindst nødvendige opgraderinger/opførelser af faciliteter, det skal der en holdbar plan omkring – og det haster !

Et sprudlende idrætsliv med over 145 idrætsforeninger, hvori over 30.000 borgere er medlem i Slagelse kommune har behov for at have acceptable vilkår. Det gælder ikke mindst også såfremt kommunen tillige skal være attraktiv for nuværende borgere og tilflyttere.

Kommunens samlede udgifter i 2024 er opgjort til 6.236 mio.kr. og fritidsområdet er opgjort til 49 mio.kr. (hvori idræt er en del af) fortæller formand Jørn C. Nielsen, Slagelse Idræts Råd.

For under 1 procent skabes stor værdi, sammenhængskraft og attraktivitet for borgerne !

Det svarer til 0,79% af kommunens samlede driftsudgifter!!!

Idrætsmiljøer fungerer som katalysator indenfor såvel det sociale område men også sundhedsområdet. Dermed skaber det frivillige foreningsliv væsentlige værdier for det omkringliggende samfund, idet idrætslivet skaber social sammenhængskraft og værner om vores demokrati.

For at vores idrætsforeninger skal kunne fungerer, gør frivillige ledere og trænere hver dag året rundt en kæmpe indsats i Kommunens 145 førnævnte idrætsforeningerne, i vores store kommune som i dag tæller over 80.000 borgere, fremhæver Jørn C. Nielsen.

De unge – vi skal være stolte …(Indsatsområdet ”Vi udvikler talenter og eliteudøvere”)

Flere tiltag som vi har gjort i Slagelse Kommune, som er et afsæt i idrætspolitikken, betød bl.a. at vi var den første kommune i landet indgik en partnerskabsaftale med Danmarks Idræts Forbund om idræt og bevægelse i skolen.

Nymarksskolen blev ligeledes den første certificerede idrætsskole i Danmark. Det betød generelt flere idrætstimer i alle klasser og derudover etableredes ”Idrætstalentklasser” i udskolingen fra 7. klassetrin. Hertil har også Vemmelev skole opnået certificeringen og gør det rigtig godt.

Hertil kommer eleverne på ungdomsuddannelserne – det gælder gymnasierne og erhvervsskolerne.

Vi har grund til at være stolte i Slagelse kommune over, at vi faktisk i den grad har været rollemodel for landets øvrige kommuner på det felt og hvor vi i dag har 21 partnerskaber med både dagtilbud og skolerne i Slagelse kommune, men også når vi taler om Get2Sport og det særlige projekt Fun2Move.

Her er idrætsforeningerne der har partnerskab:

AK Atlas

Boeslunde Boldklub

Boldklubben B73

FC Storebælt

Golf Team Storebælt

Korsør Amatør Bokseklub
Korsør Atletik og Motion

Korsør Gokart klub

Skælskør B & I

Slagelse B & I

Slagelse Basket klub

Slagelse Fægteklub

Slagelse Håndbold Klub

Slagelse Tennis klub

Slagelse Amerikansk Football Club – Slagelse Wolfpack

Svøm Slagelse Korsør

Sørbymagle IF (Fodbold og E- sport)

Team Skælskør-Slagelse

Trelleborg Golfklub

Vemmelev SG&I

Volleyklubben Vestsjælland

Talentudvikling – vi må ikke ”rive det i stykker” som nu er opbygget

Vi har i idrætsrådet det seneste år sammen med fritidsafdelingen drøftet, hvordan udvikling af de enkelte talentmiljøer kan optimeres. Det betyder samtidig også at vi har haft drøftelser med potentielle idrætsmiljøer.

Slagelse Idræts Råd ønsker at fortsætte ad den vej vi er godt på vej ud af og dermed fastholde indsatserne og prioriteringerne – men også de økonomiske ressourcer eller midler, sådan at vi fortsat kan udvikle idrætterne.

I Slagelse kommune er det afgørende at vi fortsætter prioriteringen af idrætten uanset om det er med eller uden Team Danmark eller ej.

Flere idrætsmiljøer er på vej og sprudler og derfor er det afgørende at vi ikke ”river det ned” vi nu netop har opbygget med både imponerende indsatser og resultater. På enkeltindsatser bør vi naturligt lave et ”serviceeftersyn” betoner Jørn C. Nielsen.

Idrætspolitikken – faciliteter – lad os få lavet en plan

Idrættens ramme vilkår er også en forudsætning for at opnå disse samfundsmæssige værdier siger Jørn C. Nielsen fra Slagelse Idræts Råd.

Rammerne bør omhandle såvel indendørs og udendørs idrætsgrene og både bredden, handicap og eliten. Flere undersøgelser viser, at faciliteterne er af stor betydning hvis idrætterne skal udvikle sig både på bredde- og talentsiden. Derudover skal vedligeholdelsen af faciliteterne, ske løbende pointerer han, hvorfor idrætsrådet gerne deltager i arbejdet omkring såvel prioritering og planlægning fremfører Jørn C. Nielsen.

Et andet af de 4 indsatsområder i idrætspolitikken er:

”Vi skaber rammer og arenaer for idrætten

Her har vi fra idrætsrådets side fremført, at en plan er ønskeligt – en plan som tager udgangspunkt

  1. Vedligeholdelsesstanden på de bestående 23 idrætshaller i kommunen, hvoraf de 2 er våd haller eller svømmehaller.
  2. Det gælder tillige udendørs arealer og faciliteter
  3. Visioner og målsætninger og tanker på hele idrætsområdet, som vil kunne fortælle eventuelle behov for ændringer af de bestående faciliteter og/eller opførelse af nye faciliteter

Og her foreslår Slagelse Idræts Råd, nemlig at der for hver facilitet bliver udarbejdet situationsrapport/analyse, hvordan den/t ser ud – og hvor foreningerne naturligt bliver inddraget og spurgt, hvordan de oplever de enkelte faciliteter.

Planen bør således indeholde både ønsker til nye faciliteter og ønsker til vedligeholdelse af de bestående faciliteter, hvor man lægger en plan over 20 eller 25 år og får lavet – som sagt – en velbegrundet prioritering, hvornår de forskellige ting skal igangsættes.

Og til dette arbejde tager vi i Slagelse Idræts Råd gerne arbejdshandskerne – men hvad prioriterer politikerne spørger Jørn C. Nielsen – lad os prioriterer det sammen slutter han.

5. maj 2024

2024-05-19T15:09:34+02:00