DIF og DGI's hjælpepulje er åben nu

Indkaldelse til Slagelse Idræts Råds Repræsentantskabsmøde/Årsmøde – ny dato

Grundet den nuværende situation omkring restriktioner, ser vi os nødsaget til at udskyde

vores Repræsentantskabsmøde/Årsmøde

Tirsdag, den 11. maj 2021 kl. 19.00

Gerlev Idrætshøjskole, Skælskør Landevej 28, 4200 Slagelse

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Præsentation af nye medlemsforeninger
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, fremsendes så de er bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag lægges på Slagelse Idræts Råds hjemmeside 8 dage før repræsentantskabsmødet.

Venlig hilsen / Best regards

 
 
Jørn C. Nielsen p.b.v.

Slagelse Idræts Råd

7. marts 2021

2021-03-07T17:06:02+01:00