DIF og DGI's hjælpepulje er åben nu

GODE RÅD TIL FORENINGSLEDELSEN

  1. Kontakt alle medlemmerne og fortæl, at I glæder jer til at se demNogle børnefamilier har fået en helt ny rutine i hverdagen, nogle unge er begyndt at motionere på egen hånd osv. Motiver medlemmerne til at komme tilbage i foreningen og fællesskabet. Aftal med trænerne, om det er jer eller trænerne, der tager kontakten.
  2. Læg en planKortlæg de største aktuelle udfordringer og muligheder og læg en plan for, hvordan I griber de kommende måneder an. Planen kan fx omfatte, hvilke hold i vil starte op, hvordan I vil kommunikere til medlemmerne hvordan I understøtter jeres trænere.
  3. Hav øje for, om jeres frivillige er klar til at komme tilbageMange af dem kan også have fundet nye vaner i dagligdagen. Vis dem, at de er vigtige for foreningen.
  4. Tag en snak med jeres trænere om, hvordan de kan komme godt i gang med træningenHent inspiration i de gode råd og overvejelserne nedenfor.
  5. Hjælp trænerne med at oversætte, hvad de gældende restriktioner betyder for træningenHvad må man, hvad skal man osv.? Kan der være en frivillig, der hjælper med afspritning, afstand, kontakt til forældrene m.v., så træneren kan koncentrere sig om selve træningen?
  6. Overvej, om genåbningen giver anledning til at tilbyde helt nye holdNår alle skal starte ”forfra”, er det måske en mulighed for at få flere aktive med på holdet eller måske oprette helt nye hold
  7. Skab tryghed hos jeres medlemmerSørg for tydelig kommunikation fra bestyrelsen til medlemmerne om corona’s indflydelse på alt omkring foreningen
  8. Sørg for tæt dialog i forenings ledelse/bestyrelseIntensiver møderne i begyndelsen for at kunne justere hurtigt alt efter de erfaringer der gøres med afvikling af aktiviteter, sociale tiltag osv.
  9. Inddrag medlemmerneHør deres tanker og følelser omkring foreningens ”genåbning” og lyt til dem i væsentlig omfang, da det er dem, som skal få foreningen i omdrejninger igen.

29. marts 2021

2021-03-31T12:32:00+02:00