DIF og DGI's hjælpepulje er åben nu

Indkaldelse til Slagelse Idræts Råds Repræsentantskabsmøde/Årsmøde – MØDESTED ÆNDRET!

Mandag, den 21. marts 2022 kl. 19.00

Spar Nord Arena (Antvorskov Hallen) Sejerøvej, 4200 Slagelse – VIP-lokalet (indgang fra opvisningshallen)

Dagsorden gengives hermed:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Præsentation af nye medlemsforeninger
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, fremsendes så de er bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag lægges på Slagelse Idræts Råds hjemmeside 8 dage før repræsentantskabsmødet.

Venlig hilsen / Best regards

 
 
Jørn C. Nielsen p.b.v.

Slagelse Idræts Råd

12. marts 2022

2022-04-15T18:49:41+02:00