DIF og DGI's hjælpepulje er åben nu

Flere medlemmer i 2021 trods forskellig udvikling hos idrætterne – 1.242 flere medlemmer i Slagelse

Selvom COVID-19 restriktionerne har været hårde ved både borgere og idrætsforeninger er der i idrætsforeningerne i Slagelse kommune kommet 1.242 medlemmer flere medlemmer. I Slagelse kommune er der nu 29.225 medlemmer af de lokale 141 idrætsforeninger opgjort 31.12.2021. Det er en fremgang fra 27.943 medlemmer året før.

Dejligt at udviklingen er vendt trods svære vilkår i 2021 siger Jørn C. Nielsen formand for Slagelse Idræts Råd, da de jo har været nedlukkede i perioder i 2021.

Top 5 idrætter

Medlemmer 2021

Gymnastik 3.548
Fodbold 3.268
Svømning 2.585
Golf 2.455
Badminton 1.608

Hertil kommer kategorien ”Tværidrætslig” Erhvervsskole med 3.455.

Gymnastisk har desværre mistet tæt på 500 medlemmer i 2021 og ingen tvivl om at også nedlukningerne i 2021 har haft væsentlig betydning her.

Svømning, som mistede ikke mindre end 848 medlemmer i 2020, er nu lidt tilbage med et plus på 235, hvor både nedlukning og renoveringen af de lokale svømmehaller i de 2 år har trukket i en negativ retning.

Fodbold har haft en mindre positiv udvikling med et plus på 29 medlemmer i Slagelse kommune og er næststørste idrætsgren i kommunen.

Indendørs idrætter             2021

Udvikling

Svømning +235
Gymnastik -495
E-sport -55
Håndbold -39

Vi er jo stadig på ubetrådt grund og håber på at både bestående/tidligere medlemmer vender tilbage til en række af indendørs idrætterne mnår dette år er gået udtaler Jørn C. Nielsen.

Udendørs idræt            2020 Top 4               2021

Golf +484 +293
Tennis +92 -2
Cykling +54 -13
InLine +12 +12

Lyspunkter hos udendørsidrætten

Der er  dog lyspunkter hos udendørsidrætten, hvor især golf igen i 2021 har haft en fremgang på 293 medlemmer fremhæver Jørn C. Nielsen og heldigvis er mange foreninger staidig kreative i forhold til at b åde fastholde og tiltrække nye medlemmer.

Idrætten og sundheden stadig udfordret

Ingen tvivl om, at det kan sætte spor på fællesskaberne og en væsentlig sammenhængskraft i vores demokrati, at pandemien har trukket i en negativ retning.

Når vi taler sundhed og det gælder både den mentale og fysiske sundhed, og som mange undersøgelser viser, at det desværre nok vil sætte sit præg på en negativ udvikling i den fremadrettede sygdomsstatistik frygter formand Jørn C. Nielsen, formand for Slagelse Idræts Råd.

Køge er højdespringer blandt kommunerne – Slagelse har nu 29.225 medlemmer, som svarer til en dækning på 36,67%

Slagelse kommune’s idrætsforeninger fremgang bestyder altså at der nu er 29,.225 medlemmer i de lokale idrætsforenjnger.

Køge kommune er årets højdespringer og var ved sidste opgørelse nr. 4 blandt RegionSjællands kommuner men ligger altså nu nr. 2 med over 30.000 medlemmer, siger Jørn C. Nielsen.

Slagelses dækningsprocent udgør 36,67% imod Næstved kommunes dækning på 35,37%.

Roskilde 48.859
Køge 30.019
Næstved 29.650
Slagelse 29.225
Holbæk 27.767

10. februar 2021

2022-04-15T18:48:44+02:00