DIF og DGI's hjælpepulje er åben nu

Slagelse Idræts Råd noterer med tilfredshed prioriteringerne på Idrætsområdet.

SIR noterer sig, at fritidsområdet betragtes som et stort aktiv, der understøtter borgernes mulighed for at mødes omkring fælles interesser. Gennem dialog og aktiv deltagelse styrkes lysten til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i fritids- og samfundslivet. Med et rigt foreningsliv som ramme understøtter vi både idræt i bredden og motiverer til at fremme eliteidræt på tværs af idrætsgrene, og de udtalelser støtter vi absolut op om siger formand Jørn C. Nielsen, Slagelse Idræts Råd.

I det vedtagne budgetforlig italesættes, at alle skal gøre det sunde valg til det lette valg og dermed fremme og understøtte børn og unges møde med de stærke idrætstraditioner og muligheder.

Vi noterer, at der lægges op til en yderligere styrkelse af dialogen og ikke mindst
samarbejde med foreningslivet styrker dialogen for at ”sikre større smidighed i arbejdet med frivillighed og foreningslivet”, og dette arbejde stiller vi gerne op til sigerJørn C. Nielsen.

Besparelser taget af bordet
Vi er glade for, at de overvejede besparelser på bl.a.:
Lukning af Korsør Svømmehal og ingen renovering af faciliteter generelt er taget af bordet.

Vi er tilfredse med, at der nu til gengæld budgetteres med:
-Istandsættelse af Korsør Svømmehal
-Renovering af teknisk anlæg i Slagelse Svømmehal
-Og på sigt nyt 50 meter svømmebassin, Slagelse Svømmehal

og endelig at taget på Dalmosehallen renoveres.

Og vi vil ikke undlade, at gentage hvordan den fremadrettede håndtering til idrætsfaciliteterne i Slagelse kommune  bør foregå.

Her vil vi nemlig endnu engang foreslå, at få foretaget en overordnet prioritering efter der er foretaget en grundig situationsanalyse af bestående faciliteter, set i forhold til både idrætspolitik og visioner på idrætsområdet og vi i idrætsrådet deltager gerne i det arbejde slutter formand Jørn C. Nielsen.

19. september 2023

2024-01-01T15:32:42+01:00