DIF og DGI's hjælpepulje er åben nu

Slagelse Idræts Råd finder initiativet omkring ny sundhedspolitik både rigtig og positiv ikke mindst med baggrund i kommunens ”sundhedstilstand”.

Vores deltagelse i arbejdsgruppen her hafr vi fremhævet:

Det er vigtigt at gøre det tydeligt, at sundhedstilstanden ikke kun er fysisk, men også handler om både den mentale sundhedstilstand samt den sociale sundhedstilstand og det er vigtigt med tværgående samarbejde.

Generelt mener vi, at politikken i stor udstrækning skal tage udgangspunkt i borgeren herefter kommer kommunen og civilsamfund. Vi understreger vigtigheden af at tydeliggøre, hvad Kommunen som forvaltning (med stort K) er ansvarlig for, når civile aktører og borgerne (aktører i kommunen som geografisk område) inddrages:

  • at facilitere og indkalde til konkrete arbejdsmøder, med indsatsgrupperne – bestående af relevante, civile aktører, hvor konkrete handlinger drøftes og vedtages.

Her er det dog vigtigt, at selvom ”frivillige” kan være en del af løsningen, er der behov for, at der ”medfølger” økonomi til at folde det ud.

Endeligt har Slagelse Idræts Råd gjort opmærksom på, at der er behov for:

Forskellige indsatser afhængig af livsløbsfaser

Set ”lidt fra oven” er vi af den opfattelse, at alle befolkningsgrupper bør være en del af sundhedspolitikken, idet bla. forskellige aldersgrupper (forskellige livsløbsfaser) har brug for noget forskelligt. Her tænker vi på børn, unge, voksne og seniorer. Vi er dog enige i, at disse grupper skal behandles forskelligt, og at indsatserne skal gøres på hvert aldersgruppe/livsløbsfase men gerne med konkret handlinger – og med inddragelse af relevante indsatsgrupper (civilsamfundet), hvor det giver mening og merværdi.

Mental sundhed

Vi er enige i vigtigheden af at have fokus på mental sundhed, hvor det skal gøres mere konkret og håndgribeligt, hvordan der skal arbejdes med de tre simple råd fra partnerskabet ABC for mental sundhed:

Gør noget aktivt – Gør noget sammen – Gør noget meningsfuldt.

Tidlig indsats hele livet og de unge

Vi er enige i, at alle skal have de bedste forudsætninger for et godt liv og at fællesskaber er afgørende faktor ift. Bekæmpelse af ensomhed. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i intentionen om tidlig indsats for alle aldersgrupper – også når det handler om seniorer.

Endelig skal det i forhold til børn og unge fremføres – at forebyggelse gennem SSP og børn og unges fritidstilbud er meget vigtig.

3. november 2023

2024-01-01T15:31:19+01:00