DIF og DGI's hjælpepulje er åben nu

Idrætten skaber stor værdi for under 1 procent af kommunens udgifter!

Et sprudlende idrætsliv med over 140 foreninger, hvori der er omkring 30.000 borgere i Slagelse kommune har behov for at have acceptable vilkår. Det gælder naturligvis også såfremt kommunen tillige skal være attraktiv for nuværende borgere og tilflyttere.

Kommunens samlede udgifter i 2024 er opgjort til 6.236 kio.kr. og fritidsområdet er opgjort til 49 nio.kr. (hvori idræt er en del af).

Det svarer til 0,79% af kommunens samlede driftsudgifter!!! Derfor vil besparelser på idrætsområdet nærmest være ubetydelige i det store regnskab og vel og mærke et idrætsliv som skaber social sammenhængskraft og værner om vores demokrati fortæller formand Jørn C. Nielsen.

Idrætsmiljøer fungerer som katalysator indenfor såvel det sociale område men også sundhedsområdet. Dermed skaber det frivillige foreningsliv væsentlige værdier for det omkringliggende samfund.

Frivillige ledere og trænere gør hver dag året rundt en kæmpe indsats i idrætsforeningerne rundt om i vores kommune.

Idrættens ramme vilkår er en forudsætning for at opnå disse samfundsmæssige værdier siger Jørn C. Nielsen fra Slagelse Idræts Råd.

Rammerne bør omhandle såvel indendørs og udendørs idrætsgrene og både bredden, handicap og eliten og det bør byrådet nøje overveje når der italesættes besparelser på det frivillige idrætsområde!

Det er naturligvis vigtigt, at såvel bredde som elite tilgodeses.

Derfor er faciliteterne af stor betydning samtidig med at vedligeholdelsen af disse, sker løbende pointerer han, hvorfor idrætsrådet gerne deltager i arbejdet omkring såvel prioritering og planlægning fremfører Jørn C. Nielsen.

Facilitets anlæg – lukning af svømmehal nej tak!!
Som talerør for kommunens idrætsforeninger vil vi understrege, at en lukning af svømmehallen i Korsør, vil få fatale konsekvenser for ikke kun svømmeklubben, men også borgerne i Korsør, som vi tager klart afstand fra siger formanden.

Vigtigt er ligeledes, at driften af de nuværende anlæg fastholdes.

Også de selvejende haller er vigtige, også de bør håndteres nænsomt, såfremt der skal spares.

Fokus på børn og unge og Team Danmark
Igennem de seneste 10 år har vi i kommunen formået, at løfte og sætte fokus på bevægelse i dagtilbud og skole. Dette har også medvirket til at samarbejdet imellem idrætsforeninger og folkeskoler / gymnasier har sprudlet, som både via kommunens idrætsskole – Nymarksskolen og de op imod 20 partnerskaber, som har haft fokus på sundheden.

Med de foregående års indsatser er Slagelse kommune med i absolut forreste række, hvorfor det vil være “at smide disse resultater på gulvet”, hvis der skal spares på Team Danmark aftalerne! Det bør vi for alt i verden kunne undgå betoner Jørn C. Nielsen.

8. september 2023

2024-01-01T16:12:33+01:00