DIF og DGI's hjælpepulje er åben nu

Indkaldelse til Slagelse Idræts Råds Repræsentantskabsmøde/Årsmøde

Tirsdag, den 19. marts 2024 kl. 19.00

Spar Nord Arena, Sejerøvej 1, VIP-lounge lokalet, 4200 Slagelse (nyt mødested – ændret fra Gerlev Idrætshøjskole, Skælskør Landevej 28, 4200 Slagelse)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Præsentation af nye medlemsforeninger
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, fremsendes så de er bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag lægges på hjemmesiden 8 dage før repræsentantskabsmødet.

Venlig hilsen / Best regards

 
Jørn C. Nielsen p.b.v.
Slagelse Idræts Råd

6. februar 2024

2024-03-16T14:28:22+01:00